เปลี่ยนเฮด

posted on 21 Apr 2009 16:07 by ftp-63 in Diary

ขยายบล็อก ก็เลยต้องเปลี่ยนเฮด
จากอันนี้
 

head  

เป็นอันนี้
 
 
 ทำเหมือนว่างมาก -*- แต่ก็เอาเถอะ 555